Mokymo ir testavimo centras

UAB „RNDV Group“ aktyviai orientuojasi į darbuotojų įgūdžių tobulinimą.

Mokymo ir testavimo centre:

 • Tobuliname profesines žinias bei praktinius įgūdžius būsimiems ir esamiems mūsų darbuotojams. Mokymai vyksta realios darbo vietos simuliacijos būdu.
 • Tobuliname gebėjimą skaityti techninę dokumentaciją.
 • Testuojame visus naujus kandidatus, tikriname teorines ir praktines žinias.

 

Per 2 mokymo ir testavimo centro gyvavimo metus jau apmokėme 600 asmenų. UAB „RNDV Group“ investicijos į mokymo ir testavimo procesą jau siekia 1 milijoną eurų.

„Mokymo ir testavimo centre deimantus nušlifuojame į briliantus.“, – Domantas, Mokymo ir testavimo centro vadovas.

Žiūrėti video pristatymą

Mokymo centro tikslai

 • Ugdymas – išugdyti pirminius profesinius įgūdžius pagal įmonės nustatytus vidinius standartus arba kliento poreikius teikiant aukšto lygio vidinius specializuotus mokymus naujiems darbuotojams.
 • Testavimas – patikrinti profesinius įgūdžius pagal įmonės vidinius standartus arba kliento poreikius atliekant aukšto techninio lygio specializuotus testavimus.
 • Atranka – identifikuoti ir paruošti pscihologiškai stiprias asmenybes atlikti darbus užsienyje bei prisidėti prie įmonės darbuotojų kaitos mažinimo.
 • Motyvacija – bendradarbiaujant su visais įmonės skyriais identifikuoti talentingus darbuotojus, kelti jų motyvaciją įgyti naujų įgūdžių ir kelti kvalifikacijos lygį.

Mokymų programa 2022

RNDV Group Mokymų centre keliame darbuotojų kvalifikaciją bei praktinių užduočių pagalba testuojame įdarbinamus kolegas.
Šiuo metu centre veikia šios mokymų programos: Elektrikų (Kabelinių linijų montuotojų, Elektros instaliacijos montuotojų, Elektros įrangos jungėjų), Saulės modulių ir Konvejerinių linijų montuotojų, Laivų korpusų surinkėjų ir suvirintojų.

Mokymų tikslas – supažindinti darbuotojus su objektų specifikacijomis, darbų sauga, atrasti darbuotojų stipriąsias puses, tobulinti silpnąsias ir auginti naujus talentus mūsų įmonėje.
Jaučiame didelę atsakomybę už darbų kokybę, tad norime perduoti naujausias savo žinias ir patirtį darbuotojams: nuolat bendraujame su projektų valdymo komandomis, analizuojame, ką būtų galima padaryti geriau tobulinant esamas ir diegiant naujas mokymų programas.
RNDV Group Mokymų centras suteikia galimybę mūsų darbuotojams tobulėti ir nuolat siekti profesionalumo.

Įmonės darbuotojų mokymas darbo vietoje (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0007)

Verslo aplinkai nuolat keičiantis, atsirandant naujoms rinkoms bei klientų reikalavimams, tobulėjant įrenginiams, naujoms technologijoms, įmonė susiduria su pagrindiniu iššūkiu – kaip išlikti konkurencinga, teikti kokybiškas paslaugas, atitnkančias skirtingų rinkų keliamus reikalavimus, prisitaikyti prie technologinių naujovių. Efektyviausia priemonė – aprūpinti įmonę reikiamus gebėjimus įgijusiais darbuotojais. Projekto tikslas – ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas, gilinti specializuotąsias žinias taikant praktines mokymo formas darbo vietoje pagal aktualias neformaliąsias mokymo programas. Siekiant geriau pritaikyti mokinio žinias ir įgūdžius konkrečiai darbo vietai, įmonė parengė specializuotas mokymo programas. Projektas dalinai finasuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 344.450,21 Eur. Likusią dalį – 344.450,23 Eur – reikiamų lėšų skyrė pati įmonė. Papildomai RNDV Group investuos dar apie 350.000,00 Eur tokioms būtinosioms išlaidoms padengti kaip įrangos įsigijimas, darbuotojų apgyvendinimas, reikalingų darbo priemonių pirkimas ir kt. sėkmingam bei efektyviam projekto įgyvendinimui. Projekto metu mokysis 724 darbuotojų (292 unikalūs dalyviai), kurie patobulins savo kvalifikaciją. Projekto įgyvendinamo laipkotarpis – 2019 m. rugpjūčio 7 d.- 2022 m. vasario 7 d.

Darbuotojų nuolatinio kvalifikacijos lygio palaikymas įmonėje (projekto nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0006)

Įmonės lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie jų lemia įmonės konkurencinį pranašumą, jos veiklos efektyvumą, novatoriškumą. Šiuolaikiniame pasaulyje pagrindiniai organizacijos plėtros ištekliai yra darbuotojai, jų žinios, gebėjimai, kvalifikacija, kompetencija. Darbuotojai, tobulindami savo žinias ir įgūdžius, nuolatos mokydamiesi, gali padėti savo organizacijai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, įgyti išskirtinumų ir pranašumų.
Įvertinus esamą situaciją įmonėje, nustatytas specializuotų mokymų poreikis darbuotojams. Projekto tikslas – ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas, gilinti specializuotąsias žinias taikant praktines mokymo formas darbo vietoje pagal aktualias neformaliąsias mokymo programas.
Projektas dalinai finasuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 356.029,90 Eur. Likusią dalį – 356.029,90 Eur – reikiamų lėšų skiria pati įmonė. Projekto metu mokysis 732 darbuotojų (340 unikalūs dalyviai), kurie pagilins žinias ir ugdys gebėjimus.
Projekto įgyvendinamo laipkotarpis – 2020 m. gruodžio 21 d.- 2022 m. gruodžio 21 d.

Susisiekite su mumis

 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram