Kokybė ir DSST tarnyba

Mūsų kokybės vadybos sertifikatai

UAB „RNDV Group“ įmonėje yra įgyvendinta ir integruota kokybės vadybos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.
Visi vadybos sistemos procesai prižiūrimi, analizuojami ir nustatomi veiksmai nuolatiniam jų gerinimui. Įmonė laikosi visų jai keliamų teisės aktų ir norminių bei standartų reikalavimų.

Pagrindiniai kokybės, darbuotojų saugos ir aplinkosaugos vadybos tikslai:

Mūsų darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos (DSST) politika apima:

 • Atsižvelgiant į išorinius ir vidinius kontekstus, atsakingai prisiimti rizika pagrįstą požiūrį. Nuolat ieškoma patobulinimų įgyvendinant konkrečius ir patikrinamus DSST tikslus.
 • Nuolatinis dėmesys su darbu susijusiai traumų ir ligų prevencijai.
 • Analizuodami įvykius nuolat tobuliname savo darbo procesus.
 • Siekiant kuo labiau sumažinti darbo aplinkos riziką yra atliekami tyrimai ir imamasi visų įmanomų priemonių.
 • Sudaromos sąlygas mokytis ir tobulinti įgūdžius sveikatos ir darbo aplinkos srityse.
 • Aiškios vadovų ir darbuotojų atsakomybės susijusios su DSST.
 • Organizuoti ir užtikrinti darbuotojų dalyvavimą ir įsitraukimą į DSST veiklą.

Sertifikatai

 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram