Įmonės darbuotojų mokymas darbo vietoje (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0007)

Verslo aplinkai nuolat keičiantis, atsirandant naujoms rinkoms bei klientų reikalavimams, tobulėjant įrenginiams, naujoms technologijoms, įmonė susiduria su pagrindiniu iššūkiu – kaip išlikti konkurencinga, teikti kokybiškas paslaugas, atitnkančias skirtingų rinkų keliamus reikalavimus, prisitaikyti prie technologinių naujovių. Efektyviausia priemonė – aprūpinti įmonę reikiamus gebėjimus įgijusiais darbuotojais. Projekto tikslas – ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas, gilinti specializuotąsias žinias taikant praktines mokymo formas darbo vietoje pagal aktualias neformaliąsias mokymo programas. Siekiant geriau pritaikyti mokinio žinias ir įgūdžius konkrečiai darbo vietai, įmonė parengė specializuotas mokymo programas. Projektas dalinai finasuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 344.450,21 Eur. Likusią dalį – 344.450,23 Eur – reikiamų lėšų skyrė pati įmonė. Papildomai RNDV Group investuos dar apie 350.000,00 Eur tokioms būtinosioms išlaidoms padengti kaip įrangos įsigijimas, darbuotojų apgyvendinimas, reikalingų darbo priemonių pirkimas ir kt. sėkmingam bei efektyviam projekto įgyvendinimui. Projekto metu mokysis 724 darbuotojų (292 unikalūs dalyviai), kurie patobulins savo kvalifikaciją. Projekto įgyvendinamo laipkotarpis – 2019 m. rugpjūčio 7 d.- 2022 m. vasario 7 d.

Darbuotojų nuolatinio kvalifikacijos lygio palaikymas įmonėje (projekto nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0006)

Įmonės lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie jų lemia įmonės konkurencinį pranašumą, jos veiklos efektyvumą, novatoriškumą. Šiuolaikiniame pasaulyje pagrindiniai organizacijos plėtros ištekliai yra darbuotojai, jų žinios, gebėjimai, kvalifikacija, kompetencija. Darbuotojai, tobulindami savo žinias ir įgūdžius, nuolatos mokydamiesi, gali padėti savo organizacijai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, įgyti išskirtinumų ir pranašumų.
Įvertinus esamą situaciją įmonėje, nustatytas specializuotų mokymų poreikis darbuotojams. Projekto tikslas – ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas, gilinti specializuotąsias žinias taikant praktines mokymo formas darbo vietoje pagal aktualias neformaliąsias mokymo programas.
Projektas dalinai finasuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 356.029,90 Eur. Likusią dalį – 356.029,90 Eur – reikiamų lėšų skiria pati įmonė. Projekto metu mokysis 732 darbuotojų (340 unikalūs dalyviai), kurie pagilins žinias ir ugdys gebėjimus.
Projekto įgyvendinamo laipkotarpis – 2020 m. gruodžio 21 d.- 2022 m. gruodžio 21 d.

 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram