Siųskite CV: Savaeigio trančėjerio operatorius, brigadininkas